Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

                        Danh sach cac trng trung hoc Hue:

 

    Hu ngan Song Hng:

                - Quoc Hoc
                -  ong Khanh
                - Nguyen Tri Phng
                - Kieu Mau    
                - Ban Cong
                - Bnh Minh
                - Bnh Linh 
                - Thien Hu
                - Jean D Arc
                - Bo e hu ngan

 

    Ta ngan Song Hng:

                - Nguyen Du
                - Gia Hoi

 

    Thanh noi:

                - Bo e
                - N Thanh Noi
                - Phan Sao Nam
                - Nong Lam Suc
                - Ky Thuat
                - Quoc gia ngha T
                - Ham Nghi

            

            Trong tng lai chung toi se co gang cho them hnh cua cac trng tren.
            Cac ban nao co hnh cua trng mnh xin gi en c ch trang Web Trng Nguyen Du, Chung toi xin cam n.

            

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com