Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

         

Tri ma

Tri ma gio xam en buon lanh leo
Khien cho long em c muon co anh
Nep ben tay nong am chut an tnh
Nhn quanh lai van ch hnh vi bong

an len cung,phm nga sao trong vang
Co nhu long em van co anh ben
Bao em rang em c co vui len
Xa cach ch lam tnh them tham thiet

 

M.TAM

(Nguyet San Van Phong thang sau, nam 2000)

 

  dien an

1
VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com