Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

               

Thao Nhi

nh?...bao nam ta phieu bat.
Quen li the hen cuoi chan may
Ao ai chieu ay mau tm nhat
Om ap tnh ta em co' hay?
Tan trng em voi bc ve mau
Nha xa o vang nc song sau
Ta theo ngay nang,ma khong quan,
Ngai ng khap khenh gop em au...
Thuyen manh a em ve ben m.
Ti la ma xuyen t la m
Ta t lng ta che neo gio
am em am ca chut tnh th.
Toc dai em n bn lam chi
Tay ta lam lc chai cho v!
Co nh khi xa chang Vo K
Ve gium ai o ep lan mi?
Em ci, non lai nhe chao nghieng.
Che ngang dau anh mat m huyen
Ta biet hon ta chm trong non.
Lam rang nhan nhu chuyen lng duyen...?
..Cau ay bao nhieu nhp hi em?
Nh buoi mai tra dang ao mem
Ai on a em vay moi mi
Am tham ta lang ngo au them...
Qua na i ngi lac x xa
C ng chuyen xa tr a nhoa
Ai co ng au tim thon thc
nhn nhau day dt nh ngay qua!!!

Thoi nhe ...cho long nhe van vng
Nhan duyen anh l cach oi ng
V th duyen mnh nh nguyen c
Chac g ao tm van m hng !???

Dien an

  dien an

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com