Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

                            

                Vieng thanh pho Hue sau ngay khoi la

 

  1.                                                   Nang nhac chieu thu qua ron rang

  2.                                                           Sau vng lau lach lanh thanh hoang

  3.                                                           Th tan co vien duyen ngao ngan

  4.                                                            a nat hoang cung tieng ng ngang

  5.                                                            Gay guoc go sng tung the mieu

  6.                                                            Be bang trang nc truc Hng giang

  7.                                                            Trong vi Thien Mu may man mac

  8.                                                             L lng chuong hom rung tieng vang

  9.  

                                                                     Quach Tan

                                                 (Trch Tieng Song Hng 1997) 

  dien an

 

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com