Make your own free website on Tripod.com

           

Ma vn ma bay trn tng thp c?
Di tay em my thu mt xanh xao
Nghe l thu ma reo mn gt nho?
ܩng di hun ht cho mt thm su
Ma vn hay ma trn hng l nho?
Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma qua
Trn bܧc chn em m thm l ?
Cht hn xanh but cho mnh xt xa
Chiu nay cn ma sao em khng li
Nh mi trong cn au vi
Lm sao c nhau, hn ln ni au
Bܧc chn em xin v mau
Ma vn hay ma cho i bin Ƕng
Lm sao em nh nhng vt chim di
xin hy cho ma qua min t Ƕng
ngܩi phiu lng qun mnh lang che
Ma vn hay ma cho i bin Ƕng
Lm sao em bit bia khng au
Xin hy cho ma qua min t rng
Ngy sau si cng cn c nhau

 

   Dien an      Nhac bien nh     Nhac o ai    Nhac cay an bo quen