Make your own free website on Tripod.com

            

                         

ai bit la... ... la my cy
bit sng... bit sng my khc... ... i
bit my... bit my my tng...
bit my my tng... ... i... ...
ai qut sch... ... i... l rng
Nj em Nj em khuyn gi... ... i... gi ng...
gi ng rung cy...
gi ng rung cy... ... i... ...
ai bit gi.... i... gi u
gi hay... gi hay i vng...
... i... ... lc no
lc no c nh... lc no c nh... ... i... ...
trng my tui... i... ... i... trng gi
Nj em... Nj em ln ting... y... i...
mn m... mn m yu anh
mn m yu anh...
... i... ...
.K.:
ai nm ng khng m... ... i... ...
bit em nm ng hay m... ... i... ...
Na m trng xung ng ch ngoi hin
na m anh ljn bn b yu ng...
ai tm ܮc tim ai... ... i... ...
bit anh nht ܮc tim em... ... i...
Nj em ca ht... cho ǩi nn th
Nj anh u ym...
dng ngܩi trong m...

Dien an            Nhac Diem Xa       Nhac bien nh     Nhac cay an bo quen