Make your own free website on Tripod.com

            

                   

Ngy mai em i
bin nh tn em gi v
gi hn liu r l th
gi b ct trng m khuya
Ngy mai em i
i ni nghing nghing Ǯi ch
si trng em tng gi
nghe bun nhp chn b v
Ngy mai em i
bin nh em quay v ngun
gi trng dng gi ngp hn
bn tay chn gi ma sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m m m
hn l nghing soi gi bun
nghe ngoi bin Ƕng bun hn
Hm no em v
bn tay bung li ng
n ln cung phm ch su
ln dy hoang vu
Ngy mai em i
bin nh tn em gi v
trng dng ܧt m cn m
tri cao nu bܧc sn kh
Ngy mai em i
cn ru phong r bun
thnh ph nghe ma ti hn
nghe ngoi tri ging my lun
Ngy mai em i
bin c bng khung gi thm
ngy ma thng nng cn bun
bn tay nghe ngng tin sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m n vng
na bng xun qua ngp ngng
nghe tri gi lng m thng .

 Dien an       Nhac Diem Xa     Nhac o ai    Nhac cay an bo quen