Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

               

                    T trai sang phai:

                    Hue, Hao, Dieu Trang, Minh Tam, Hu Minh, Than, Bong , Tham

               

                    T trai sang phai:

                    hang au: Dieu Anh, Thanh Lien, Nga, An

                    hang sau:  Nh e, Toan, Pham Li, Van Sn, Ngoc Luyen,

                                    Tri Tho, ch, Bui Ngoc.

                    Chung ta con nhieu ban hu na nhng cha co hnh gi en:

                    Van Thnh, Ton N. Li, Th Phu, Bach Tr, Pham Hien, Canh Hiep....

Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

 
VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com