Make your own free website on Tripod.com

Dim Xa

Tc Gi: Tri.nh Cng Sn 


Ma vn ma bay trn tng thp c?
Di tay em my thu mt xanh xao
Nghe l thu ma reo mn gt nho?
ܩng di hun ht cho mt thm su
Ma vn hay ma trn hng l nho?
Bui chiu ngi ngng nhng chuyn ma qua
Trn bܧc chn em m thm l ?
Cht hn xanh but cho mnh xt xa
Chiu nay cn ma sao em khng li
Nh mi trong cn au vi
Lm sao c nhau, hn ln ni au
Bܧc chn em xin v mau
Ma vn hay ma cho i bin Ƕng
Lm sao em nh nhng vt chim di
xin hy cho ma qua min t Ƕng
ngܩi phiu lng qun mnh lang che
Ma vn hay ma cho i bin Ƕng
Lm sao em bit bia khng au
Xin hy cho ma qua min t rng
Ngy sau si cng cn c nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bin Nh Tc Gi: Tri.nh Cng Sn 


Ngy mai em i
bin nh tn em gi v
gi hn liu r l th
gi b ct trng m khuya
Ngy mai em i
i ni nghing nghing Ǯi ch
si trng em tng gi
nghe bun nhp chn b v
Ngy mai em i
bin nh em quay v ngun
gi trng dng gi ngp hn
bn tay chn gi ma sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m m m
hn l nghing soi gi bun
nghe ngoi bin Ƕng bun hn
Hm no em v
bn tay bung li ng
n ln cung phm ch su
ln dy hoang vu
Ngy mai em i
bin nh tn em gi v
trng dng ܧt m cn m
tri cao nu bܧc sn kh
Ngy mai em i
cn ru phong r bun
thnh ph nghe ma ti hn
nghe ngoi tri ging my lun
Ngy mai em i
bin c bng khung gi thm
ngy ma thng nng cn bun
bn tay nghe ngng tin sang
Ngy mai em i
thnh ph mt m n vng
na bng xun qua ngp ngng
nghe tri gi lng m thng .

 

 

 

 

 

He.n Ho`

Ngܩi Gi Bi/Tc Gi: Pha.m Duy, 
Ngy Posted:   01-27-01 19:19


Mt ngܩi ngi bn kia sng
im nghe nܧc chy v u
Mt ngܩi ngi y
trng hoa tri theo nܧc chy phng no
Tri th ma ri
ma ri khng ngng sui tun nim au
Ngܩi th hn nhau sang sng
mong cho chng tnh ma Ngu
Cuc ǩi lm cho i bn yu nhau
cch mt bin su
hn h tn thu sang xun bn nhau
bit thu ban u
d tnh khng ngui
i ta xin cho ha vui v sau
tri cn lm cho ma ri ma ri
cch bit di lu...
Nܧc vn tri mau
mt vn hoen su
nh Nj hn theo nܧc tri khng mu
S kip hay sao ?
khng cho bc cu
th xin sng nܧc s cho gn nhau..
Mt ngܩi bn ra ven sng
bung theo nܧc cun cun mau
Mt ngܩi chm su
trong khi ma Ngu bng ngng ngang u
Cuc tnh thng au
m m tri theo nܧc xui v u ?
Hn h gp nhau thin thu cho phong ph ǩi ngܩi sau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D Ai

Tc Gi: Dn Ca 


ai bit la... ... la my cy
bit sng... bit sng my khc... ... i
bit my... bit my my tng...
bit my my tng... ... i... ...
ai qut sch... ... i... l rng
Nj em Nj em khuyn gi... ... i... gi ng...
gi ng rung cy...
gi ng rung cy... ... i... ...
ai bit gi.... i... gi u
gi hay... gi hay i vng...
... i... ... lc no
lc no c nh... lc no c nh... ... i... ...
trng my tui... i... ... i... trng gi
Nj em... Nj em ln ting... y... i...
mn m... mn m yu anh
mn m yu anh...
... i... ...
.K.:
ai nm ng khng m... ... i... ...
bit em nm ng hay m... ... i... ...
Na m trng xung ng ch ngoi hin
na m anh ljn bn b yu ng...
ai tm ܮc tim ai... ... i... ...
bit anh nht ܮc tim em... ... i...
Nj em ca ht... cho ǩi nn th
Nj anh u ym...
dng ngܩi trong m...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cy n B Qun

Tc Gi: Pha.m Duy 

Hm xa ti ljn nh em ra v mi nh
rng qun cy n.
m khuya thao thc m mng ch mai tm ljn
c nng ngy th.
Hm sau ti ljn nh em cy n nm
nhng em u ri.
Bng hoa trn phm ti cܩi ngܩi tin tng
a hoa ǩi xinh xinh.
Ti nng niu cy n. Tnh tang.
em v say ǡm.
Ti nng niu hoa tn. Tnh tang.
Khi bng hoa u vng.
Tnh tang. Lng ti vn vng.
Nh ngܩi hay nh hng.
Tnh i!
n i! Thi c ln ting than hay c
gieo ni oan trn ܩng ln vin phng.
Ngܩi i! Ti thܩng hay mun bit vi
tnh hoa thm thit yu ti hay yu n.
Yu ti hay yu n.