Make your own free website on Tripod.com


Trng    Thay    Dien an    Tro   x Hue    Th ngo    Trng hoc Hue

Hue va Ma

Sau nhng ngay Tet cai x c Hoa nay, tri Cali tr ma ch lam cho Ta nh que nha da diet. Nhng cn ma nh ti them giot buon trong long ke xa x, du ma Cali en va i nh mot ga bat tnh ch ao at en,va cung voi va i, nhng cung u lam cho Ta mot thoang nh menh mang. Ma Cali khong du dang, la lt nh ma phun trong nhng ngay xuan cua Hue, no lam cho nhng chang trai,hay co gai Hue phai thon thc khi ngh en nhau. Thu biet bao khi dc quang cai ao lanh len ngi bat pho, ln qua ln lai tren con pho Gia Long ,Tran Hng ao. hay ap chiec xe ap chay ngang nha ngi mnh thng khong dam thot nen li,du ch la mot thoang lt nhn trong vai giay ngan ngui . Cung a hn 30 nam qua i, nhng nhng hnh anh o van con mai trong Ta, bat cht tuoi th lai tr ve khong mot dau hieu bao trc, oi luc lam cho Ta c ng nh Ta van con la mot ga hoc tro mi ln. Nang ma den vi Ta that ng ngang va chat ngat nhng lang mang nam nao. Ma ti len manh hon Ta nhng du ngot, nhng c m tng nh a chet cht bng song day nh ngi l hanh tren sa mac a bao ngay khao khat nhng giot nc.Trai tim Ta a bao nam ngu yen trong quen lang, Ta cung khong buon anh thc...
Xin cam n Tri, xin cam n Em, Nang Ma, a cho Ta nhng du ngot cua yeu thng ma Ta a anh mat, a cho Ta nhng phut giay say am cua hanh phuc ma Ta a vang xa. Oi Nang Ma ,Em la lieu thuoc lam song lai trai tim Ta cho du ch vai giay ngan ngui, e ta c biet trai tim Ta van con nhng rung ong cua nam nao. Cho du mai kia Ma co ra i bien biet khong li ta t, Ta cung khong oan hn, bi le Em se mang lai niem vui tren mot vung tri mi, bi le Em la Ma th tien than em la may va may Ta khong lam cach nao e bat gi va om lay cho rieng Ta. Em hay i hay vui chi tren coi i khon kho nay e mang cho nhng ai nh va mong Ma nh ta co c niem vuigiay lat . Va Ta se ch Em trong mua ong ti, se la c thay Em nh Ngu Lang gap Chc N khi mua ma ti vi cai cau Vong trong tam tng. Xin gia biet Em, Nang Ma kieu diem va oai am.
Xin cam n Em, Nang Ma....mot lan na tai Em a cho mang lai cho Ta nhng nh thng du dang, da diet va tham tram nh nhng cn ma phun cua ni goi la Hue Xa cua Ta.
Cam n Em, gia biet Em, nang Ma cht en va cht i cua Ta. Ta cung se quen Em nh cha bao gi gap, va Ta cung se nh Em nh Ta va Em a co nhng gan bo muon i.

Huexa Mua ma Cali hai ngan le mot

dien an

 

VNI   Truyen Kieu   Quoc Hoc    ong Khanh    Que Hng    Trang VN khac
    truongnguyendu@yahoo.de    cuuhocsinhnguyendu@yahoogroups.com